Zapraszam osoby, które:

- znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

- przeżywają kryzys emocjonalny,

- mają trudności w relacjach interpersonalnych zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,

- pragną podwyższyć swoją samoocenę, ustabilizować poczucie własnej wartości.